X
Sắp xếp:
55A8G | OLED | 4K Ultra HD | HDR | Smart TV (TV Android)
-30%
Chỉ áp dụng đến ngày 30/04/2021
55A8G | OLED | 4K Ultra HD | HDR | Smart TV (TV Android)
34.900.000 ₫49.900.000 ₫
 • Gói premium 6 tháng
  Gói premium 6 tháng
 • Gói gia đình 12 tháng
  Gói gia đình 12 tháng
 • TVTV Cab On VIP 3 tháng & gói tiêu chuẩn 12 tháng
  TVTV Cab On VIP 3 tháng & gói tiêu chuẩn 12 tháng
 • FPT Play Gói VIP 3 tháng & Gói Family 12 tháng
  FPT Play Gói VIP 3 tháng & Gói Family 12 tháng
 • GalaxyPlay Gói gia đình 12 tháng & 04 Phim theo yêu cầu
  GalaxyPlay Gói gia đình 12 tháng & 04 Phim theo yêu cầu
 • 03 năm bảo hành
  03 năm bảo hành
77A9G | MASTER Series | OLED | 4K Ultra HD | HDR | Smart TV (TV Android)
-28%
Chỉ áp dụng đến ngày 30/04/2021
77A9G | MASTER Series | OLED | 4K Ultra HD | HDR | Smart TV (TV Android)
99.900.000 ₫137.900.000 ₫
 • Gói premium 6 tháng
  Gói premium 6 tháng
 • Gói gia đình 12 tháng
  Gói gia đình 12 tháng
 • TVTV Cab On VIP 3 tháng & gói tiêu chuẩn 12 tháng
  TVTV Cab On VIP 3 tháng & gói tiêu chuẩn 12 tháng
 • FPT Play Gói VIP 3 tháng & Gói Family 12 tháng
  FPT Play Gói VIP 3 tháng & Gói Family 12 tháng
 • GalaxyPlay Gói gia đình 12 tháng & 04 Phim theo yêu cầu
  GalaxyPlay Gói gia đình 12 tháng & 04 Phim theo yêu cầu
 • 03 năm bảo hành
  03 năm bảo hành
65A9G | MASTER Series | OLED | 4K Ultra HD | HDR | Smart TV (TV Android)
-18%
Chỉ áp dụng đến ngày 30/04/2021
65A9G | MASTER Series | OLED | 4K Ultra HD | HDR | Smart TV (TV Android)
65.900.000 ₫80.350.000 ₫
 • Gói premium 6 tháng
  Gói premium 6 tháng
 • Gói gia đình 12 tháng
  Gói gia đình 12 tháng
 • TVTV Cab On VIP 3 tháng & gói tiêu chuẩn 12 tháng
  TVTV Cab On VIP 3 tháng & gói tiêu chuẩn 12 tháng
 • FPT Play Gói VIP 3 tháng & Gói Family 12 tháng
  FPT Play Gói VIP 3 tháng & Gói Family 12 tháng
 • GalaxyPlay Gói gia đình 12 tháng & 04 Phim theo yêu cầu
  GalaxyPlay Gói gia đình 12 tháng & 04 Phim theo yêu cầu
 • 03 năm bảo hành
  03 năm bảo hành
55A9G | MASTER Series | OLED | 4K Ultra HD | HDR | Smart TV (TV Android)
-23%
Chỉ áp dụng đến ngày 30/04/2021
55A9G | MASTER Series | OLED | 4K Ultra HD | HDR | Smart TV (TV Android)
45.900.000 ₫59.520.000 ₫
 • Gói premium 6 tháng
  Gói premium 6 tháng
 • Gói gia đình 12 tháng
  Gói gia đình 12 tháng
 • TVTV Cab On VIP 3 tháng & gói tiêu chuẩn 12 tháng
  TVTV Cab On VIP 3 tháng & gói tiêu chuẩn 12 tháng
 • FPT Play Gói VIP 3 tháng & Gói Family 12 tháng
  FPT Play Gói VIP 3 tháng & Gói Family 12 tháng
 • GalaxyPlay Gói gia đình 12 tháng & 04 Phim theo yêu cầu
  GalaxyPlay Gói gia đình 12 tháng & 04 Phim theo yêu cầu
 • 03 năm bảo hành
  03 năm bảo hành
32W600D | LED | HD Ready/Full HD | Smart TV
-8%
Chỉ áp dụng đến ngày 30/04/2021
32W600D | LED | HD Ready/Full HD | Smart TV
6.090.000 ₫6.600.000 ₫
 • Gói gia đình 12 tháng
  Gói gia đình 12 tháng
 • GalaxyPlay Gói gia đình 12 tháng
  GalaxyPlay Gói gia đình 12 tháng
40W650D | LED | HD Ready/Full HD | Smart TV
-16%
Chỉ áp dụng đến ngày 30/04/2021
40W650D | LED | HD Ready/Full HD | Smart TV
6.990.000 ₫8.290.000 ₫
 • Gói gia đình 12 tháng
  Gói gia đình 12 tháng
 • Gói gia đình 12 tháng
  Gói gia đình 12 tháng
55A90J | BRAVIA XR | MASTER Series| OLED | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (Google TV)
-7%
Chỉ áp dụng đến hết ngày 25/04/2021
55A90J | BRAVIA XR | MASTER Series| OLED | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (Google TV)
54.900.000 ₫58.900.000 ₫
 • TẶNG KÈM tai nghe WH-1000XM4
  TẶNG KÈM tai nghe WH-1000XM4
 • Gói premium 6 tháng
  Gói premium 6 tháng
 • Gói gia đình 12 tháng
  Gói gia đình 12 tháng
 • TVTV Cab On VIP 3 tháng & gói tiêu chuẩn 12 tháng
  TVTV Cab On VIP 3 tháng & gói tiêu chuẩn 12 tháng
 • FPT Play Gói VIP 3 tháng & Gói Family 12 tháng
  FPT Play Gói VIP 3 tháng & Gói Family 12 tháng
 • GalaxyPlay Gói gia đình 12 tháng
  GalaxyPlay Gói gia đình 12 tháng
 • 03 năm bảo hành
  03 năm bảo hành
50W660F | LED | Full HD | HDR | Smart TV
-12%
Chỉ áp dụng đến ngày 30/04/2021
50W660F | LED | Full HD | HDR | Smart TV
8.900.000 ₫10.150.000 ₫
 • Gói gia đình 12 tháng
  Gói gia đình 12 tháng
 • GalaxyPlay Gói gia đình 12 tháng
  GalaxyPlay Gói gia đình 12 tháng