X
Sắp xếp:
HT-A9 | Hệ thống rạp hát tại nhà 360 Spatial Sound Mapping Dolby Atmos®/DTS:X®
Áp dụng đến 28/08/2022
HT-A9 | Hệ thống rạp hát tại nhà 360 Spatial Sound Mapping Dolby Atmos®/DTS:X®
48.490.000 ₫
 • Giảm trực tiếp 30% dành cho SA-SW3 khi mua cùng
  Giảm trực tiếp 30% dành cho SA-SW3 khi mua cùng
 • Giảm trực tiếp 30% dành cho SA-SW5 khi mua cùng
  Giảm trực tiếp 30% dành cho SA-SW5 khi mua cùng
HT-A7000 | Loa thanh Dolby Atmos® 7.1.2 kênh/DTS:X®
Áp dụng đến 28/08/2022
HT-A7000 | Loa thanh Dolby Atmos® 7.1.2 kênh/DTS:X®
31.990.000 ₫
 • Giảm trực tiếp 30% dành cho SA-SW3 khi mua cùng
  Giảm trực tiếp 30% dành cho SA-SW3 khi mua cùng
 • Giảm trực tiếp 30% dành cho SA-SW5 khi mua cùng
  Giảm trực tiếp 30% dành cho SA-SW5 khi mua cùng
 • Giảm trực tiếp 30% dành cho SA-RS3S khi mua cùng
  Giảm trực tiếp 30% dành cho SA-RS3S khi mua cùng
HT-G700 | Loa thanh Dolby Atmos®/ DTS:X™ 3.1 kênh
-15%
Áp dụng đến 28/08/2022
HT-G700 | Loa thanh Dolby Atmos®/ DTS:X™ 3.1 kênh
11.041.500 ₫12.990.000 ₫
 • Giảm trực tiếp 20% khi mua cùng TV Bravia từ 43" trở lên
  Giảm trực tiếp 20% khi mua cùng TV Bravia từ 43" trở lên
HT-S700RF | Hệ thống Loa thanh Home Cinema 5.1 kênh, tích hợp Bluetooth®
Áp dụng đến 28/08/2022
HT-S700RF | Hệ thống Loa thanh Home Cinema 5.1 kênh, tích hợp Bluetooth®
11.990.000 ₫
 • Giảm trực tiếp 20% khi mua cùng TV Bravia từ 43" trở lên
  Giảm trực tiếp 20% khi mua cùng TV Bravia từ 43" trở lên
HT-S500RF | Hệ thống Loa thanh Home Cinema 5.1 kênh, tích hợp Bluetooth®
Áp dụng đến 28/08/2022
HT-S500RF | Hệ thống Loa thanh Home Cinema 5.1 kênh, tích hợp Bluetooth®
8.990.000 ₫
 • Giảm trực tiếp 20% khi mua cùng TV Bravia từ 43" trở lên
  Giảm trực tiếp 20% khi mua cùng TV Bravia từ 43" trở lên
HT-S350 | Loa Soundbar 2.1 kênh, subwoofer không dây mạnh mẽ và công nghệ BLUETOOTH®
-15%
Áp dụng đến 28/08/2022
HT-S350 | Loa Soundbar 2.1 kênh, subwoofer không dây mạnh mẽ và công nghệ BLUETOOTH®
4.666.500 ₫5.490.000 ₫
 • Giảm trực tiếp 20% khi mua cùng TV Bravia từ 43" trở lên
  Giảm trực tiếp 20% khi mua cùng TV Bravia từ 43" trở lên
HT-X8500 | Loa thanh Dolby Atmos® 2.1 kênh/DTS:X™, tích hợp Bluetooth®
Áp dụng đến 28/08/2022
HT-X8500 | Loa thanh Dolby Atmos® 2.1 kênh/DTS:X™, tích hợp Bluetooth®
8.990.000 ₫
 • Giảm trực tiếp 20% khi mua cùng TV Bravia từ 43" trở lên
  Giảm trực tiếp 20% khi mua cùng TV Bravia từ 43" trở lên
HT-S20R | Hệ thống loa thanh Home Cinema 5.1 kênh
Áp dụng đến 28/08/2022
HT-S20R | Hệ thống loa thanh Home Cinema 5.1 kênh
6.490.000 ₫
 • Giảm trực tiếp 20% khi mua cùng TV Bravia từ 43" trở lên
  Giảm trực tiếp 20% khi mua cùng TV Bravia từ 43" trở lên
HT-S100F | Loa thanh 2.1 kênh, tích hợp Bluetooth® | HT-S100F
Áp dụng đến 28/08/2022
HT-S100F | Loa thanh 2.1 kênh, tích hợp Bluetooth® | HT-S100F
2.990.000 ₫
 • Giảm trực tiếp 20% khi mua cùng TV Bravia từ 43" trở lên
  Giảm trực tiếp 20% khi mua cùng TV Bravia từ 43" trở lên