X
Sắp xếp:
HT-G700 | Loa thanh Dolby Atmos®/ DTS:X™ 3.1 kênh
Chỉ áp dụng từ 07/06 đến 29/08/2021
HT-G700 | Loa thanh Dolby Atmos®/ DTS:X™ 3.1 kênh
12.990.000 ₫
 • Giảm ngay 30% khi mua cùng TV từ 43" trở lên
  Giảm ngay 30% khi mua cùng TV từ 43" trở lên
 • Giảm ngay 46% khi mua cùng tivi OLED dòng XR (A90J, A80J), 65A8G, 5A8H, 55A9G, 55A8G, 55A8H, 48A9S, 85X9000H, 65X9500H
  Giảm ngay 46% khi mua cùng tivi OLED dòng XR (A90J, A80J), 65A8G, 5A8H, 55A9G, 55A8G, 55A8H, 48A9S, 85X9000H, 65X9500H
HT-S700RF | Hệ thống Loa thanh Home Cinema 5.1 kênh, tích hợp Bluetooth®
Chỉ áp dụng từ 07/06 đến 29/08/2021
HT-S700RF | Hệ thống Loa thanh Home Cinema 5.1 kênh, tích hợp Bluetooth®
11.990.000 ₫
 • Giảm ngay 30% khi mua cùng TV từ 43" trở lên
  Giảm ngay 30% khi mua cùng TV từ 43" trở lên
 • Giảm ngay 58% khi mua cùng tivi KD-85X9000H, XR-75X90J, KD-65X9500H
  Giảm ngay 58% khi mua cùng tivi KD-85X9000H, XR-75X90J, KD-65X9500H
HT-S500RF | Hệ thống Loa thanh Home Cinema 5.1 kênh, tích hợp Bluetooth®
Chỉ áp dụng từ 07/06 đến 29/08/2021
HT-S500RF | Hệ thống Loa thanh Home Cinema 5.1 kênh, tích hợp Bluetooth®
8.990.000 ₫
 • Giảm ngay 30% khi mua cùng TV từ 43" trở lên
  Giảm ngay 30% khi mua cùng TV từ 43" trở lên
 • Giảm ngay 56% khi mua cùng tivi OLED dòng XR (A90J, A80J), 65A8G, 5A8H, 55A9G, 55A8G,55A8H, 48A9S
  Giảm ngay 56% khi mua cùng tivi OLED dòng XR (A90J, A80J), 65A8G, 5A8H, 55A9G, 55A8G,55A8H, 48A9S