X
Sắp xếp:
HT-G700 | Loa thanh Dolby Atmos®/ DTS:X™ 3.1 kênh
HT-G700 | Loa thanh Dolby Atmos®/ DTS:X™ 3.1 kênh
12.990.000 ₫
 • Giảm trực tiếp 30% khi mua cùng TV Bravia từ 43" trở lên
  Giảm trực tiếp 30% khi mua cùng TV Bravia từ 43" trở lên
 • Giảm trực tiếp 46% khi mua cùng TV;KD-85X9000H, XR-75X90J, KD-65X9500H, BRAVA XR OLED (A90J, A80J), BRAVIA OLED (A8H, A8G, 55A9G, 55A8G, 48A9S)
  Giảm trực tiếp 46% khi mua cùng TV;KD-85X9000H, XR-75X90J, KD-65X9500H, BRAVA XR OLED (A90J, A80J), BRAVIA OLED (A8H, A8G, 55A9G, 55A8G, 48A9S)
HT-S700RF | Hệ thống Loa thanh Home Cinema 5.1 kênh, tích hợp Bluetooth®
HT-S700RF | Hệ thống Loa thanh Home Cinema 5.1 kênh, tích hợp Bluetooth®
11.990.000 ₫
 • Giảm trực tiếp 30% khi mua cùng TV Bravia từ 43" trở lên
  Giảm trực tiếp 30% khi mua cùng TV Bravia từ 43" trở lên
HT-S500RF | Hệ thống Loa thanh Home Cinema 5.1 kênh, tích hợp Bluetooth®
HT-S500RF | Hệ thống Loa thanh Home Cinema 5.1 kênh, tích hợp Bluetooth®
8.990.000 ₫
 • Giảm trực tiếp 30% khi mua cùng TV Bravia từ 43" trở lên
  Giảm trực tiếp 30% khi mua cùng TV Bravia từ 43" trở lên
HT-X8500 | Loa thanh Dolby Atmos® 2.1 kênh/DTS:X™, tích hợp Bluetooth®
HT-X8500 | Loa thanh Dolby Atmos® 2.1 kênh/DTS:X™, tích hợp Bluetooth®
8.990.000 ₫
 • Giảm trực tiếp 30% khi mua cùng TV Bravia từ 43" trở lên
  Giảm trực tiếp 30% khi mua cùng TV Bravia từ 43" trở lên
HT-S350 | Loa Soundbar 2.1 kênh, subwoofer không dây mạnh mẽ và công nghệ BLUETOOTH®
HT-S350 | Loa Soundbar 2.1 kênh, subwoofer không dây mạnh mẽ và công nghệ BLUETOOTH®
5.490.000 ₫
 • Giảm trực tiếp 30% khi mua cùng TV Bravia từ 43" trở lên
  Giảm trực tiếp 30% khi mua cùng TV Bravia từ 43" trở lên
HT-S100F | Loa thanh 2.1 kênh, tích hợp Bluetooth® | HT-S100F
HT-S100F | Loa thanh 2.1 kênh, tích hợp Bluetooth® | HT-S100F
2.990.000 ₫
 • Giảm trực tiếp 30% khi mua cùng TV Bravia từ 43" trở lên
  Giảm trực tiếp 30% khi mua cùng TV Bravia từ 43" trở lên
HT-S20R | Hệ thống loa thanh Home Cinema 5.1 kênh
HT-S20R | Hệ thống loa thanh Home Cinema 5.1 kênh
6.490.000 ₫
 • Giảm trực tiếp 30% khi mua cùng TV Bravia từ 43" trở lên
  Giảm trực tiếp 30% khi mua cùng TV Bravia từ 43" trở lên
HT-ST5000 | Loa thanh Dolby Atmos 7.1.2 kênh, tích hợp Bluetooth® và Wi-Fi
HT-ST5000 | Loa thanh Dolby Atmos 7.1.2 kênh, tích hợp Bluetooth® và Wi-Fi
36.900.000 ₫
 • Giảm trực tiếp 30% khi mua cùng TV Bravia từ 43" trở lên
  Giảm trực tiếp 30% khi mua cùng TV Bravia từ 43" trở lên