X
ĐỈNH CAO TAI NGHE CHỐNG ỒN
SỞ HỮU ĐỈNH CAO TAI NGHE CHỐNG ỒN, NHẬN THÊM QUÀ CỰC CHẤT!
Đặt hàng
Miễn phí đổi trả
Đổi trả hàng tiện lợi lên
đến 14 ngày
Miễn phí lắp đặt
Hỗ trợ lắp đặt cho một
số sản phẩm
 
Không cần đi xa, sản phẩm
sẽ đến tận nhà
Miễn phí giao hàng
Tất cả các đơn hàng trên
Sony Store Online
Trả góp 0%
Áp dụng khi thanh toán
bằng thẻ tín dụng
55A90J | BRAVIA XR | MASTER Series| OLED | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (Google TV)
-7%
55A90J | BRAVIA XR | MASTER Series| OLED | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (Google TV)
54.900.000 ₫58.900.000 ₫
 • Ưu đãi 30% khi mua kèm Loa Thanh
  Ưu đãi 30% khi mua kèm Loa Thanh
 • Ưu đãi 46% khi mua kèm Loa Thanh G700
  Ưu đãi 46% khi mua kèm Loa Thanh G700
65A90J | BRAVIA XR | MASTER Series| OLED | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (Google TV)
-6%
65A90J | BRAVIA XR | MASTER Series| OLED | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (Google TV)
79.900.000 ₫84.900.000 ₫
 • Ưu đãi 30% khi mua kèm Loa Thanh
  Ưu đãi 30% khi mua kèm Loa Thanh
 • Ưu đãi 46% khi mua kèm Loa Thanh G700
  Ưu đãi 46% khi mua kèm Loa Thanh G700
55A80J | BRAVIA XR | OLED | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (Google TV)
-7%
55A80J | BRAVIA XR | OLED | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (Google TV)
44.900.000 ₫48.200.000 ₫
 • Ưu đãi 30% khi mua kèm Loa Thanh
  Ưu đãi 30% khi mua kèm Loa Thanh
 • Ưu đãi 46% khi mua kèm Loa Thanh G700
  Ưu đãi 46% khi mua kèm Loa Thanh G700
65A80J | BRAVIA XR | OLED | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (Google TV)
-18%
65A80J | BRAVIA XR | OLED | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (Google TV)
56.900.000 ₫69.200.000 ₫
 • Ưu đãi 30% khi mua kèm Loa Thanh
  Ưu đãi 30% khi mua kèm Loa Thanh
 • Ưu đãi 46% khi mua kèm Loa Thanh G700
  Ưu đãi 46% khi mua kèm Loa Thanh G700
77A80J | BRAVIA XR | OLED | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (Google TV)
-6%
77A80J | BRAVIA XR | OLED | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (Google TV)
99.900.000 ₫106.000.000 ₫
 • Ưu đãi 30% khi mua kèm Loa Thanh
  Ưu đãi 30% khi mua kèm Loa Thanh
 • Ưu đãi 46% khi mua kèm Loa Thanh G700
  Ưu đãi 46% khi mua kèm Loa Thanh G700
85X95J | BRAVIA XR | Full Array LED | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (Google TV)
-7%
85X95J | BRAVIA XR | Full Array LED | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (Google TV)
99.900.000 ₫106.900.000 ₫
 • Ưu đãi 30% khi mua kèm Loa ThanhƯu đãi 30% khi mua kèm Loa Thanh
  Ưu đãi 30% khi mua kèm Loa ThanhƯu đãi 30% khi mua kèm Loa Thanh
 • Ưu đãi 46% khi mua kèm Loa Thanh G700
  Ưu đãi 46% khi mua kèm Loa Thanh G700
75X90J | BRAVIA XR | Full Array LED | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (Google TV)
-20%
75X90J | BRAVIA XR | Full Array LED | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (Google TV)
47.900.000 ₫59.900.000 ₫
 • Ưu đãi 30% khi mua kèm Loa Thanh
  Ưu đãi 30% khi mua kèm Loa Thanh
 • Ưu đãi 46% khi mua kèm Loa Thanh G700
  Ưu đãi 46% khi mua kèm Loa Thanh G700
50X85J/50X86J | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (Google TV)
-11%
50X85J/50X86J | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (Google TV)
21.900.000 ₫24.600.000 ₫
 • Ưu đãi 30% khi mua kèm Loa Thanh
  Ưu đãi 30% khi mua kèm Loa Thanh
55X85J/55X86J | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (Google TV)
-11%
55X85J/55X86J | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (Google TV)
24.900.000 ₫27.900.000 ₫
 • Ưu đãi 30% khi mua kèm Loa Thanh
  Ưu đãi 30% khi mua kèm Loa Thanh
65X85J/65X86J | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (Google TV)
-13%
65X85J/65X86J | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (Google TV)
30.900.000 ₫35.400.000 ₫
 • Ưu đãi 30% khi mua kèm Loa Thanh
  Ưu đãi 30% khi mua kèm Loa Thanh
50X85J | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (Google TV)
-11%
50X85J | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (Google TV)
21.900.000 ₫24.600.000 ₫
 • Ưu đãi 30% khi mua kèm Loa Thanh
  Ưu đãi 30% khi mua kèm Loa Thanh
55X85J | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (Google TV)
-11%
55X85J | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (Google TV)
24.900.000 ₫27.900.000 ₫
 • Ưu đãi 30% khi mua kèm Loa Thanh
  Ưu đãi 30% khi mua kèm Loa Thanh
65X85J | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (Google TV)
-13%
65X85J | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (Google TV)
30.900.000 ₫35.400.000 ₫
 • Ưu đãi 30% khi mua kèm Loa Thanh
  Ưu đãi 30% khi mua kèm Loa Thanh
75X86J | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (Google TV)
-22%
75X86J | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (Google TV)
42.900.000 ₫55.300.000 ₫
 • Ưu đãi 30% khi mua kèm Loa Thanh
  Ưu đãi 30% khi mua kèm Loa Thanh
85X86J | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (Google TV)
-16%
85X86J | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (Google TV)
64.900.000 ₫76.900.000 ₫
 • Ưu đãi 30% khi mua kèm Loa Thanh
  Ưu đãi 30% khi mua kèm Loa Thanh
43X85J | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (Google TV)
-10%
43X85J | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (Google TV)
18.900.000 ₫21.000.000 ₫
 • Ưu đãi 30% khi mua kèm Loa Thanh
  Ưu đãi 30% khi mua kèm Loa Thanh
43X86J | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (Google TV)
-10%
43X86J | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (Google TV)
18.900.000 ₫21.000.000 ₫
 • Ưu đãi 30% khi mua kèm Loa Thanh
  Ưu đãi 30% khi mua kèm Loa Thanh
43X80J | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (Google TV)
-11%
43X80J | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (Google TV)
16.400.000 ₫18.500.000 ₫
 • Ưu đãi 30% khi mua kèm Loa Thanh
  Ưu đãi 30% khi mua kèm Loa Thanh
55X80J | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (Google TV)
-10%
55X80J | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (Google TV)
21.900.000 ₫24.300.000 ₫
 • Ưu đãi 30% khi mua kèm Loa Thanh
  Ưu đãi 30% khi mua kèm Loa Thanh
65X80J | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (Google TV)
-13%
65X80J | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (Google TV)
26.900.000 ₫31.000.000 ₫
 • Ưu đãi 30% khi mua kèm Loa Thanh
  Ưu đãi 30% khi mua kèm Loa Thanh
50X80J | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (Google TV)
-10%
50X80J | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (Google TV)
19.400.000 ₫21.500.000 ₫
 • Ưu đãi 30% khi mua kèm Loa Thanh
  Ưu đãi 30% khi mua kèm Loa Thanh
75X80J | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (Google TV)
-14%
75X80J | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (Google TV)
37.900.000 ₫44.000.000 ₫
 • Ưu đãi 30% khi mua kèm Loa Thanh
  Ưu đãi 30% khi mua kèm Loa Thanh
50X75A | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (TV Android)
-14%
50X75A | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (TV Android)
15.900.000 ₫18.500.000 ₫
 • Ưu đãi 30% khi mua kèm Loa Thanh
  Ưu đãi 30% khi mua kèm Loa Thanh
43X75A | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (TV Android)
-17%
43X75A | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (TV Android)
13.000.000 ₫15.700.000 ₫
 • Ưu đãi 30% khi mua kèm Loa Thanh
  Ưu đãi 30% khi mua kèm Loa Thanh
43X75 | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (TV Android)
-15%
43X75 | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (TV Android)
13.400.000 ₫15.700.000 ₫
 • Ưu đãi 30% khi mua kèm Loa Thanh
  Ưu đãi 30% khi mua kèm Loa Thanh
50X75 | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (TV Android)
-11%
50X75 | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (TV Android)
16.400.000 ₫18.500.000 ₫
 • Ưu đãi 30% khi mua kèm Loa Thanh
  Ưu đãi 30% khi mua kèm Loa Thanh
75X8050H | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (TV Android)
-21%
75X8050H | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (TV Android)
31.900.000 ₫40.300.000 ₫
 • Ưu đãi 30% khi mua kèm Loa Thanh
  Ưu đãi 30% khi mua kèm Loa Thanh
Đặt hàng và giao hàng trực tuyến
Chỉ cần ở nhà, sản phẩm sẽ được giao đến tận cửa

Mua các sản phẩm Sony yêu thích từ các nhà bán lẻ trực tuyến của chúng tôi và sản phẩm sẽ được giao đến tận nhà bạn. Nhấp vào biểu tượng bên dưới để ghé thăm các cửa hàng trực tuyến của đối tác của chúng tôi.