X
ĐỈNH CAO TAI NGHE CHỐNG ỒN, NAY ĐÃ CÓ THÊM MÀU MỚI
NHẬN NGAY SẠC KHÔNG DÂY TRỊ GIÁ đến 1.170.000đ
Đặt hàng
Miễn phí đổi trả
Đổi trả hàng tiện lợi lên
đến 14 ngày
Miễn phí lắp đặt
Hỗ trợ lắp đặt cho một
số sản phẩm
 
Không cần đi xa, sản phẩm
sẽ đến tận nhà
Miễn phí giao hàng
Tất cả các đơn hàng trên
Sony Store Online
Trả góp 0%
Áp dụng khi thanh toán
bằng thẻ tín dụng
75X8050H | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (TV Android)
-21%
Chỉ áp dụng đến 29/08/2021
75X8050H | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (TV Android)
31.900.000 ₫40.300.000 ₫
 • Giảm ngay 30% dành cho Loa thanh khi mua cùng TV
  Giảm ngay 30% dành cho Loa thanh khi mua cùng TV
 • Giảm ngay 40% dành cho Dàn âm thanh khi mua cùng TV
  Giảm ngay 40% dành cho Dàn âm thanh khi mua cùng TV
65X8050H | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (TV Android)
-23%
Chỉ áp dụng đến 29/08/2021
65X8050H | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (TV Android)
24.200.000 ₫31.300.000 ₫
 • Giảm ngay 30% dành cho Loa thanh khi mua cùng TV
  Giảm ngay 30% dành cho Loa thanh khi mua cùng TV
 • Giảm ngay 40% dành cho Dàn âm thanh khi mua cùng TV
  Giảm ngay 40% dành cho Dàn âm thanh khi mua cùng TV
55X8050H | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (TV Android)
-19%
Chỉ áp dụng đến 29/08/2021
55X8050H | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (TV Android)
18.400.000 ₫22.620.000 ₫
 • Giảm ngay 30% dành cho Loa thanh khi mua cùng TV
  Giảm ngay 30% dành cho Loa thanh khi mua cùng TV
 • Giảm ngay 40% dành cho Dàn âm thanh khi mua cùng TV
  Giảm ngay 40% dành cho Dàn âm thanh khi mua cùng TV
49X8050H | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (TV Android)
-14%
Chỉ áp dụng đến 29/08/2021
49X8050H | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (TV Android)
16.400.000 ₫19.140.000 ₫
 • Giảm ngay 30% dành cho Loa thanh khi mua cùng TV
  Giảm ngay 30% dành cho Loa thanh khi mua cùng TV
 • Giảm ngay 40% dành cho Dàn âm thanh khi mua cùng TV
  Giảm ngay 40% dành cho Dàn âm thanh khi mua cùng TV
43X8050H | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (TV Android)
-12%
Chỉ áp dụng đến 29/08/2021
43X8050H | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (TV Android)
14.440.000 ₫16.340.000 ₫
 • Giảm ngay 30% dành cho Loa thanh khi mua cùng TV
  Giảm ngay 30% dành cho Loa thanh khi mua cùng TV
 • Giảm ngay 40% dành cho Dàn âm thanh khi mua cùng TV
  Giảm ngay 40% dành cho Dàn âm thanh khi mua cùng TV
49X8500H | 4K ULTRA HD | DẢI TẦN NHẠY SÁNG CAO (HDR) | SMART TV (TV Android)
-20%
Chỉ áp dụng đến 29/08/2021
49X8500H | 4K ULTRA HD | DẢI TẦN NHẠY SÁNG CAO (HDR) | SMART TV (TV Android)
18.900.000 ₫23.540.000 ₫
 • Giảm ngay 30% dành cho Loa thanh khi mua cùng TV
  Giảm ngay 30% dành cho Loa thanh khi mua cùng TV
 • Giảm ngay 40% dành cho Dàn âm thanh khi mua cùng TV
  Giảm ngay 40% dành cho Dàn âm thanh khi mua cùng TV
43X8500H | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (TV Android)
-12%
Chỉ áp dụng đến 29/08/2021
43X8500H | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (TV Android)
14.900.000 ₫16.900.000 ₫
 • Giảm ngay 30% dành cho Loa thanh khi mua cùng TV
  Giảm ngay 30% dành cho Loa thanh khi mua cùng TV
 • Giảm ngay 40% dành cho Dàn âm thanh khi mua cùng TV
  Giảm ngay 40% dành cho Dàn âm thanh khi mua cùng TV
85X9000H | Full Array LED | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (TV Android)
-14%
Chỉ áp dụng đến 29/08/2021
85X9000H | Full Array LED | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (TV Android)
59.900.000 ₫69.900.000 ₫
 • Giảm ngay 46% dành cho loa thanh HT-G700 khi mua cùng tivi 85X9000H
  Giảm ngay 46% dành cho loa thanh HT-G700 khi mua cùng tivi 85X9000H
 • Giảm ngay 58% dành cho loa thanh HT-S700RF khi mua cùng tivi 85X9000H
  Giảm ngay 58% dành cho loa thanh HT-S700RF khi mua cùng tivi 85X9000H
75X9000H | Full Array LED | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (TV Android)
-26%
Chỉ áp dụng đến 29/08/2021
75X9000H | Full Array LED | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (TV Android)
36.900.000 ₫49.900.000 ₫
 • Giảm ngay 30% dành cho Loa thanh khi mua cùng TV
  Giảm ngay 30% dành cho Loa thanh khi mua cùng TV
 • Giảm ngay 40% dành cho Dàn âm thanh khi mua cùng TV
  Giảm ngay 40% dành cho Dàn âm thanh khi mua cùng TV
65X9000H | Full Array LED | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (TV Android)
-22%
Chỉ áp dụng đến 29/08/2021
65X9000H | Full Array LED | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (TV Android)
26.900.000 ₫34.590.000 ₫
 • Giảm ngay 30% dành cho Loa thanh khi mua cùng TV
  Giảm ngay 30% dành cho Loa thanh khi mua cùng TV
 • Giảm ngay 40% dành cho Dàn âm thanh khi mua cùng TV
  Giảm ngay 40% dành cho Dàn âm thanh khi mua cùng TV
55X9000H | Full Array LED | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (TV Android)
-22%
Chỉ áp dụng đến 29/08/2021
55X9000H | Full Array LED | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (TV Android)
20.900.000 ₫26.690.000 ₫
 • Giảm ngay 30% dành cho Loa thanh khi mua cùng TV
  Giảm ngay 30% dành cho Loa thanh khi mua cùng TV
 • Giảm ngay 40% dành cho Dàn âm thanh khi mua cùng TV
  Giảm ngay 40% dành cho Dàn âm thanh khi mua cùng TV
65X9500H | Full Array LED | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (TV Android)
-20%
Chỉ áp dụng đến 29/08/2021
65X9500H | Full Array LED | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (TV Android)
32.900.000 ₫41.170.000 ₫
 • Giảm ngay 46% dành cho loa thanh HT-G700 khi mua cùng tivi 65X9500H
  Giảm ngay 46% dành cho loa thanh HT-G700 khi mua cùng tivi 65X9500H
 • Giảm ngay 58% dành cho loa thanh HT-S700RF khi mua cùng tivi 65X9500H
  Giảm ngay 58% dành cho loa thanh HT-S700RF khi mua cùng tivi 65X9500H
55X9500H | Full Array LED | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (TV Android)
-20%
Chỉ áp dụng đến 29/08/2021
55X9500H | Full Array LED | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (TV Android)
24.900.000 ₫31.250.000 ₫
 • Giảm ngay 30% dành cho Loa thanh khi mua cùng TV
  Giảm ngay 30% dành cho Loa thanh khi mua cùng TV
 • Giảm ngay 40% dành cho Dàn âm thanh khi mua cùng TV
  Giảm ngay 40% dành cho Dàn âm thanh khi mua cùng TV
49X9500H | Full Array LED | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (TV Android)
-10%
Chỉ áp dụng đến 29/08/2021
49X9500H | Full Array LED | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (TV Android)
24.900.000 ₫27.780.000 ₫
 • Giảm ngay 30% dành cho Loa thanh khi mua cùng TV
  Giảm ngay 30% dành cho Loa thanh khi mua cùng TV
 • Giảm ngay 40% dành cho Dàn âm thanh khi mua cùng TV
  Giảm ngay 40% dành cho Dàn âm thanh khi mua cùng TV
65A8H | OLED | 4K Ultra HD | HDR | Smart TV (TV Android)
-20%
Chỉ áp dụng đến 29/08/2021
65A8H | OLED | 4K Ultra HD | HDR | Smart TV (TV Android)
59.900.000 ₫74.990.000 ₫
 • Giảm ngay 46% dành cho loa thanh HT-G700 khi mua cùng tivi OLED 65A8H
  Giảm ngay 46% dành cho loa thanh HT-G700 khi mua cùng tivi OLED 65A8H
 • Giảm ngay 56% dành cho loa thanh HT-S500RF khi mua cùng tivi OLED 65A8H
  Giảm ngay 56% dành cho loa thanh HT-S500RF khi mua cùng tivi OLED 65A8H
55A8H | OLED | 4K Ultra HD | HDR | Smart TV (TV Android)
-24%
Chỉ áp dụng đến 29/08/2021
55A8H | OLED | 4K Ultra HD | HDR | Smart TV (TV Android)
40.900.000 ₫53.500.000 ₫
 • Giảm ngay 46% dành cho loa thanh HT-G700 khi mua cùng tivi OLED 55A8H
  Giảm ngay 46% dành cho loa thanh HT-G700 khi mua cùng tivi OLED 55A8H
 • Giảm ngay 56% dành cho loa thanh HT-S500RF khi mua cùng tivi OLED 55A8H
  Giảm ngay 56% dành cho loa thanh HT-S500RF khi mua cùng tivi OLED 55A8H
85Z8H | Full Array LED | 8K | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (TV Android)
-20%
Chỉ áp dụng đến 29/08/2021
85Z8H | Full Array LED | 8K | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (TV Android)
199.900.000 ₫249.900.000 ₫
 • Giảm ngay 30% dành cho Loa thanh khi mua cùng TV
  Giảm ngay 30% dành cho Loa thanh khi mua cùng TV
 • Giảm ngay 40% dành cho Dàn âm thanh khi mua cùng TV
  Giảm ngay 40% dành cho Dàn âm thanh khi mua cùng TV
65X7500H | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (TV Android)
-14%
Chỉ áp dụng đến 29/08/2021
65X7500H | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (TV Android)
22.900.000 ₫26.500.000 ₫
 • Giảm ngay 30% dành cho Loa thanh khi mua cùng TV
  Giảm ngay 30% dành cho Loa thanh khi mua cùng TV
 • Giảm ngay 40% dành cho Dàn âm thanh khi mua cùng TV
  Giảm ngay 40% dành cho Dàn âm thanh khi mua cùng TV
55X7500H | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (TV Android)
-11%
Chỉ áp dụng đến 29/08/2021
55X7500H | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (TV Android)
17.400.000 ₫19.500.000 ₫
 • Giảm ngay 30% dành cho Loa thanh khi mua cùng TV
  Giảm ngay 30% dành cho Loa thanh khi mua cùng TV
 • Giảm ngay 40% dành cho Dàn âm thanh khi mua cùng TV
  Giảm ngay 40% dành cho Dàn âm thanh khi mua cùng TV
49X7500H | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (TV Android)
-10%
Chỉ áp dụng đến 29/08/2021
49X7500H | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (TV Android)
13.700.000 ₫15.180.000 ₫
 • Giảm ngay 30% dành cho Loa thanh khi mua cùng TV
  Giảm ngay 30% dành cho Loa thanh khi mua cùng TV
 • Giảm ngay 40% dành cho Dàn âm thanh khi mua cùng TV
  Giảm ngay 40% dành cho Dàn âm thanh khi mua cùng TV
43X7500H | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (TV Android)
-8%
43X7500H | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (TV Android)
11.900.000 ₫12.950.000 ₫
 • Giảm ngay 30% dành cho Loa thanh khi mua cùng TV
  Giảm ngay 30% dành cho Loa thanh khi mua cùng TV
 • Giảm ngay 40% dành cho Dàn âm thanh khi mua cùng TV
  Giảm ngay 40% dành cho Dàn âm thanh khi mua cùng TV
43W660G | LED | Full HD | HDR | Smart TV
Chỉ áp dụng đến 29/08/2021
43W660G | LED | Full HD | HDR | Smart TV
9.400.000 ₫
 • Giảm ngay 30% dành cho Loa thanh khi mua cùng TV
  Giảm ngay 30% dành cho Loa thanh khi mua cùng TV
 • Giảm ngay 40% dành cho Dàn âm thanh khi mua cùng TV
  Giảm ngay 40% dành cho Dàn âm thanh khi mua cùng TV
KDL-49W800F| LED | Full HD | HDR | Smart TV (TV Android)
-23%
Chỉ áp dụng đến 29/08/2021
KDL-49W800F| LED | Full HD | HDR | Smart TV (TV Android)
14.400.000 ₫18.790.000 ₫
 • Giảm ngay 30% dành cho Loa thanh khi mua cùng TV
  Giảm ngay 30% dành cho Loa thanh khi mua cùng TV
 • Giảm ngay 40% dành cho Dàn âm thanh khi mua cùng TV
  Giảm ngay 40% dành cho Dàn âm thanh khi mua cùng TV
49W800G | LED | Full HD | HDR | Smart TV (TV Android)
-15%
Chỉ áp dụng đến 29/08/2021
49W800G | LED | Full HD | HDR | Smart TV (TV Android)
11.400.000 ₫13.400.000 ₫
 • Giảm ngay 30% dành cho Loa thanh khi mua cùng TV
  Giảm ngay 30% dành cho Loa thanh khi mua cùng TV
 • Giảm ngay 40% dành cho Dàn âm thanh khi mua cùng TV
  Giảm ngay 40% dành cho Dàn âm thanh khi mua cùng TV
43W800G | LED | Full HD | HDR | Smart TV (TV Android)
-9%
Chỉ áp dụng đến 29/08/2021
43W800G | LED | Full HD | HDR | Smart TV (TV Android)
10.400.000 ₫11.380.000 ₫
 • Giảm ngay 30% dành cho Loa thanh khi mua cùng TV
  Giảm ngay 30% dành cho Loa thanh khi mua cùng TV
 • Giảm ngay 40% dành cho Dàn âm thanh khi mua cùng TV
  Giảm ngay 40% dành cho Dàn âm thanh khi mua cùng TV
Đặt hàng và giao hàng trực tuyến
Chỉ cần ở nhà, sản phẩm sẽ được giao đến tận cửa

Mua các sản phẩm Sony yêu thích từ các nhà bán lẻ trực tuyến của chúng tôi và sản phẩm sẽ được giao đến tận nhà bạn. Nhấp vào biểu tượng bên dưới để ghé thăm các cửa hàng trực tuyến của đối tác của chúng tôi.