X
Bộ lọc
Giá
Kích thước
Sắp xếp:
55A90J | BRAVIA XR | MASTER Series| OLED | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (Google TV)
-7%
Chỉ áp dụng đến 29/08/2021
55A90J | BRAVIA XR | MASTER Series| OLED | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (Google TV)
54.900.000 ₫58.900.000 ₫
 • Giảm ngay 46% dành cho loa thanh HT-G700 khi mua cùng tivi OLED XR-55A90J
  Giảm ngay 46% dành cho loa thanh HT-G700 khi mua cùng tivi OLED XR-55A90J
 • Giảm ngay 56% dành cho loa thanh HT-S500RF khi mua cùng tivi OLED XR-55A90J
  Giảm ngay 56% dành cho loa thanh HT-S500RF khi mua cùng tivi OLED XR-55A90J
65A90J | BRAVIA XR | MASTER Series| OLED | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (Google TV)
-6%
Chỉ áp dụng đến 29/08/2021
65A90J | BRAVIA XR | MASTER Series| OLED | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (Google TV)
79.900.000 ₫84.900.000 ₫
 • Giảm ngay 46% dành cho loa thanh HT-G700 khi mua cùng tivi OLED XR-65A90J
  Giảm ngay 46% dành cho loa thanh HT-G700 khi mua cùng tivi OLED XR-65A90J
 • Giảm ngay 56% dành cho loa thanh HT-S500RF khi mua cùng tivi OLED XR-65A90J
  Giảm ngay 56% dành cho loa thanh HT-S500RF khi mua cùng tivi OLED XR-65A90J
55A80J | BRAVIA XR | OLED | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (Google TV)
-7%
Chỉ áp dụng đến 29/08/2021
55A80J | BRAVIA XR | OLED | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (Google TV)
44.900.000 ₫48.200.000 ₫
 • Giảm ngay 46% dành cho loa thanh HT-G700 khi mua cùng tivi OLED XR-55A80J
  Giảm ngay 46% dành cho loa thanh HT-G700 khi mua cùng tivi OLED XR-55A80J
 • Giảm ngay 56% dành cho loa thanh HT-S500RF khi mua cùng tivi OLED XR-55A80J
  Giảm ngay 56% dành cho loa thanh HT-S500RF khi mua cùng tivi OLED XR-55A80J
65A80J | BRAVIA XR | OLED | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (Google TV)
-18%
Chỉ áp dụng đến 29/08/2021
65A80J | BRAVIA XR | OLED | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (Google TV)
56.900.000 ₫69.200.000 ₫
 • Giảm ngay 46% dành cho loa thanh HT-G700 khi mua cùng tivi OLED XR-65A80J
  Giảm ngay 46% dành cho loa thanh HT-G700 khi mua cùng tivi OLED XR-65A80J
 • Giảm ngay 56% dành cho loa thanh HT-S500RF khi mua cùng tivi OLED XR-65A80J
  Giảm ngay 56% dành cho loa thanh HT-S500RF khi mua cùng tivi OLED XR-65A80J
77A80J | BRAVIA XR | OLED | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (Google TV)
-6%
Chỉ áp dụng đến 29/08/2021
77A80J | BRAVIA XR | OLED | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (Google TV)
99.900.000 ₫106.000.000 ₫
 • Giảm ngay 46% dành cho loa thanh HT-G700 khi mua cùng tivi OLED XR-77A80J
  Giảm ngay 46% dành cho loa thanh HT-G700 khi mua cùng tivi OLED XR-77A80J
 • Giảm ngay 56% dành cho loa thanh HT-S500RF khi mua cùng tivi OLED XR-77A80J
  Giảm ngay 56% dành cho loa thanh HT-S500RF khi mua cùng tivi OLED XR-77A80J
50X90J | BRAVIA XR | Full Array LED | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (Google TV)
-10%
Chỉ áp dụng đến 29/08/2021
50X90J | BRAVIA XR | Full Array LED | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (Google TV)
26.400.000 ₫29.400.000 ₫
 • Giảm ngay 30% dành cho Loa thanh khi mua cùng TV
  Giảm ngay 30% dành cho Loa thanh khi mua cùng TV
 • Giảm ngay 40% dành cho Dàn âm thanh khi mua cùng TV
  Giảm ngay 40% dành cho Dàn âm thanh khi mua cùng TV
55X90J | BRAVIA XR | Full Array LED | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (Google TV)
-11%
Chỉ áp dụng đến 29/08/2021
55X90J | BRAVIA XR | Full Array LED | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (Google TV)
27.900.000 ₫31.200.000 ₫
 • Giảm ngay 30% dành cho Loa thanh khi mua cùng TV
  Giảm ngay 30% dành cho Loa thanh khi mua cùng TV
 • Giảm ngay 40% dành cho Dàn âm thanh khi mua cùng TV
  Giảm ngay 40% dành cho Dàn âm thanh khi mua cùng TV
65X90J | BRAVIA XR | Full Array LED | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (Google TV)
-12%
Chỉ áp dụng đến 29/08/2021
65X90J | BRAVIA XR | Full Array LED | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (Google TV)
33.900.000 ₫38.400.000 ₫
 • Giảm ngay 30% dành cho Loa thanh khi mua cùng TV
  Giảm ngay 30% dành cho Loa thanh khi mua cùng TV
 • Giảm ngay 40% dành cho Dàn âm thanh khi mua cùng TV
  Giảm ngay 40% dành cho Dàn âm thanh khi mua cùng TV
85X95J | BRAVIA XR | Full Array LED | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (Google TV)
-7%
Chỉ áp dụng đến 29/08/2021
85X95J | BRAVIA XR | Full Array LED | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (Google TV)
99.900.000 ₫106.900.000 ₫
 • Giảm ngay 30% dành cho Loa thanh khi mua cùng TV
  Giảm ngay 30% dành cho Loa thanh khi mua cùng TV
 • Giảm ngay 40% dành cho Dàn âm thanh khi mua cùng TV
  Giảm ngay 40% dành cho Dàn âm thanh khi mua cùng TV
75X90J | BRAVIA XR | Full Array LED | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (Google TV)
-20%
Chỉ áp dụng đến 29/08/2021
75X90J | BRAVIA XR | Full Array LED | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (Google TV)
47.900.000 ₫59.900.000 ₫
 • Giảm ngay 46% dành cho loa thanh HT-G700 khi mua cùng tivi XR-75X90J
  Giảm ngay 46% dành cho loa thanh HT-G700 khi mua cùng tivi XR-75X90J
 • Giảm ngay 56% dành cho loa thanh HT-S500RF khi mua cùng tivi XR-75X90J
  Giảm ngay 56% dành cho loa thanh HT-S500RF khi mua cùng tivi XR-75X90J
 • Giảm ngay 58% dành cho loa thanh HT-S700RF khi mua cùng tivi XR-75X90J
  Giảm ngay 58% dành cho loa thanh HT-S700RF khi mua cùng tivi XR-75X90J
50X85J/50X86J | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (Google TV)
-11%
Chỉ áp dụng đến 29/08/2021
50X85J/50X86J | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (Google TV)
21.900.000 ₫24.600.000 ₫
 • Giảm ngay 30% dành cho Loa thanh khi mua cùng TV
  Giảm ngay 30% dành cho Loa thanh khi mua cùng TV
 • Giảm ngay 40% dành cho Dàn âm thanh khi mua cùng TV
  Giảm ngay 40% dành cho Dàn âm thanh khi mua cùng TV
55X85J/55X86J | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (Google TV)
-11%
Chỉ áp dụng đến 29/08/2021
55X85J/55X86J | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (Google TV)
24.900.000 ₫27.900.000 ₫
 • Giảm ngay 30% dành cho Loa thanh khi mua cùng TV
  Giảm ngay 30% dành cho Loa thanh khi mua cùng TV
 • Giảm ngay 40% dành cho Dàn âm thanh khi mua cùng TV
  Giảm ngay 40% dành cho Dàn âm thanh khi mua cùng TV