X
Bộ lọc
Giá
Kích thước
Sắp xếp:
55A90J | BRAVIA XR | MASTER Series| OLED | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (Google TV)
-7%
55A90J | BRAVIA XR | MASTER Series| OLED | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (Google TV)
54.900.000 ₫58.900.000 ₫
 • Ưu đãi 30% khi mua kèm Loa Thanh
  Ưu đãi 30% khi mua kèm Loa Thanh
 • Ưu đãi 46% khi mua kèm Loa Thanh G700
  Ưu đãi 46% khi mua kèm Loa Thanh G700
65A90J | BRAVIA XR | MASTER Series| OLED | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (Google TV)
-6%
65A90J | BRAVIA XR | MASTER Series| OLED | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (Google TV)
79.900.000 ₫84.900.000 ₫
 • Ưu đãi 30% khi mua kèm Loa Thanh
  Ưu đãi 30% khi mua kèm Loa Thanh
 • Ưu đãi 46% khi mua kèm Loa Thanh G700
  Ưu đãi 46% khi mua kèm Loa Thanh G700
55A80J | BRAVIA XR | OLED | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (Google TV)
-7%
55A80J | BRAVIA XR | OLED | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (Google TV)
44.900.000 ₫48.200.000 ₫
 • Ưu đãi 30% khi mua kèm Loa Thanh
  Ưu đãi 30% khi mua kèm Loa Thanh
 • Ưu đãi 46% khi mua kèm Loa Thanh G700
  Ưu đãi 46% khi mua kèm Loa Thanh G700
65A80J | BRAVIA XR | OLED | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (Google TV)
-18%
65A80J | BRAVIA XR | OLED | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (Google TV)
56.900.000 ₫69.200.000 ₫
 • Ưu đãi 30% khi mua kèm Loa Thanh
  Ưu đãi 30% khi mua kèm Loa Thanh
 • Ưu đãi 46% khi mua kèm Loa Thanh G700
  Ưu đãi 46% khi mua kèm Loa Thanh G700
77A80J | BRAVIA XR | OLED | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (Google TV)
-6%
77A80J | BRAVIA XR | OLED | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (Google TV)
99.900.000 ₫106.000.000 ₫
 • Ưu đãi 30% khi mua kèm Loa Thanh
  Ưu đãi 30% khi mua kèm Loa Thanh
 • Ưu đãi 46% khi mua kèm Loa Thanh G700
  Ưu đãi 46% khi mua kèm Loa Thanh G700
65X95J | BRAVIA XR | Full Array LED | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (Google TV)
-10%
65X95J | BRAVIA XR | Full Array LED | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (Google TV)
44.900.000 ₫49.900.000 ₫
 • Ưu đãi 30% khi mua kèm Loa Thanh
  Ưu đãi 30% khi mua kèm Loa Thanh
 • Ưu đãi 46% khi mua kèm Loa Thanh G700
  Ưu đãi 46% khi mua kèm Loa Thanh G700
85X95J | BRAVIA XR | Full Array LED | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (Google TV)
-7%
85X95J | BRAVIA XR | Full Array LED | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (Google TV)
99.900.000 ₫106.900.000 ₫
 • Ưu đãi 30% khi mua kèm Loa ThanhƯu đãi 30% khi mua kèm Loa Thanh
  Ưu đãi 30% khi mua kèm Loa ThanhƯu đãi 30% khi mua kèm Loa Thanh
 • Ưu đãi 46% khi mua kèm Loa Thanh G700
  Ưu đãi 46% khi mua kèm Loa Thanh G700
75X90J | BRAVIA XR | Full Array LED | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (Google TV)
-20%
75X90J | BRAVIA XR | Full Array LED | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (Google TV)
47.900.000 ₫59.900.000 ₫
 • Ưu đãi 30% khi mua kèm Loa Thanh
  Ưu đãi 30% khi mua kèm Loa Thanh
 • Ưu đãi 46% khi mua kèm Loa Thanh G700
  Ưu đãi 46% khi mua kèm Loa Thanh G700
50X85J/50X86J | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (Google TV)
-11%
50X85J/50X86J | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (Google TV)
21.900.000 ₫24.600.000 ₫
 • Ưu đãi 30% khi mua kèm Loa Thanh
  Ưu đãi 30% khi mua kèm Loa Thanh