close


Sắp xếp:
XR-65A80L | BRAVIA XR | OLED | 4K Ultra HD | Dolby Atmos & Dolby Vision | HDR | Smart TV (Google TV)
-12%
62.900.000 ₫71.300.000 ₫
 • Tặng gói FPT Play MAX 1 tháng
  Tặng gói FPT Play MAX 1 tháng
 • Tặng gói K+ Life HD Gắn Kết 12 tháng
  Tặng gói K+ Life HD Gắn Kết 12 tháng
 • Tặng gói Premium 1 tháng và gói Basic 12 tháng
  Tặng gói Premium 1 tháng và gói Basic 12 tháng
 • Sở hữu 3 năm bảo hành
  Sở hữu 3 năm bảo hành
XR-77A80L | BRAVIA XR | OLED | 4K Ultra HD | Dolby Atmos & Dolby Vision | HDR | Smart TV (Google TV)
-11%
92.900.000 ₫104.100.000 ₫
 • Tặng gói FPT Play MAX 1 tháng
  Tặng gói FPT Play MAX 1 tháng
 • Tặng gói K+ Life HD Gắn Kết 12 tháng
  Tặng gói K+ Life HD Gắn Kết 12 tháng
 • Tặng gói Premium 1 tháng và gói Basic 12 tháng
  Tặng gói Premium 1 tháng và gói Basic 12 tháng
 • Sở hữu 3 năm bảo hành
  Sở hữu 3 năm bảo hành
55A80L | BRAVIA XR | OLED | 4K Ultra HD | Dolby Atmos & Dolby Vision | HDR | Smart TV (Google TV)
-14%
44.900.000 ₫52.000.000 ₫
 • Tặng gói FPT Play MAX 1 tháng
  Tặng gói FPT Play MAX 1 tháng
 • Tặng gói K+ Life HD Gắn Kết 12 tháng
  Tặng gói K+ Life HD Gắn Kết 12 tháng
 • Tặng gói Premium 1 tháng và gói Basic 12 tháng
  Tặng gói Premium 1 tháng và gói Basic 12 tháng
 • Sở hữu 3 năm bảo hành
  Sở hữu 3 năm bảo hành
KD-55X85L | Full Array LED | 4K Ultra HD | Dolby Atmos & Dolby Vision | HDR | Smart TV (Google TV)
-16%
22.900.000 ₫27.400.000 ₫
 • Tặng gói FPT Play MAX 1 tháng
  Tặng gói FPT Play MAX 1 tháng
 • Tặng gói K+ Life HD Gắn Kết 12 tháng
  Tặng gói K+ Life HD Gắn Kết 12 tháng
 • Tặng gói Premium 1 tháng và gói Basic 12 tháng
  Tặng gói Premium 1 tháng và gói Basic 12 tháng
KD-75X85L | Full Array LED | 4K Ultra HD | Dolby Atmos & Dolby Vision | HDR | Smart TV (Google TV)
-17%
39.900.000 ₫47.900.000 ₫
 • Tặng gói FPT Play MAX 1 tháng
  Tặng gói FPT Play MAX 1 tháng
 • Tặng gói K+ Life HD Gắn Kết 12 tháng
  Tặng gói K+ Life HD Gắn Kết 12 tháng
 • Tặng gói Premium 1 tháng và gói Basic 12 tháng
  Tặng gói Premium 1 tháng và gói Basic 12 tháng
KD-65X85L | Full Array LED | 4K Ultra HD | Dolby Atmos & Dolby Vision | HDR | Smart TV (Google TV)
-15%
29.900.000 ₫35.300.000 ₫
 • Tặng gói FPT Play MAX 1 tháng
  Tặng gói FPT Play MAX 1 tháng
 • Tặng gói K+ Life HD Gắn Kết 12 tháng
  Tặng gói K+ Life HD Gắn Kết 12 tháng
 • Tặng gói Premium 1 tháng và gói Basic 12 tháng
  Tặng gói Premium 1 tháng và gói Basic 12 tháng
TV BRAVIA XR 85X95L | Mini LED | 4K Ultra HD | Dolby Atmos & Dolby Vision | HDR | Smart TV (Google TV)
-8%
119.900.000 ₫131.000.000 ₫
 • Tặng gói FPT Play MAX 1 tháng
  Tặng gói FPT Play MAX 1 tháng
 • Tặng gói K+ Life HD Gắn Kết 12 tháng
  Tặng gói K+ Life HD Gắn Kết 12 tháng
 • Tặng gói Premium 1 tháng và gói Basic 12 tháng
  Tặng gói Premium 1 tháng và gói Basic 12 tháng
 • Sở hữu 3 năm bảo hành
  Sở hữu 3 năm bảo hành
TV BRAVIA XR 75X95L | Mini LED | 4K Ultra HD | Dolby Atmos & Dolby Vision | HDR | Smart TV (Google TV)
-9%
81.900.000 ₫90.300.000 ₫
 • Tặng gói FPT Play MAX 1 tháng
  Tặng gói FPT Play MAX 1 tháng
 • Tặng gói K+ Life HD Gắn Kết 12 tháng
  Tặng gói K+ Life HD Gắn Kết 12 tháng
 • Tặng gói Premium 1 tháng và gói Basic 12 tháng
  Tặng gói Premium 1 tháng và gói Basic 12 tháng
 • Sở hữu 3 năm bảo hành
  Sở hữu 3 năm bảo hành
XR-65X95L | BRAVIA XR | Mini LED | 4K Ultra HD | Dolby Atmos & Dolby Vision | HDR | Smart TV (Google TV)
-14%
59.900.000 ₫69.300.000 ₫
 • Tặng gói FPT Play MAX 1 tháng
  Tặng gói FPT Play MAX 1 tháng
 • Tặng gói K+ Life HD Gắn Kết 12 tháng
  Tặng gói K+ Life HD Gắn Kết 12 tháng
 • Tặng gói Premium 1 tháng và gói Basic 12 tháng
  Tặng gói Premium 1 tháng và gói Basic 12 tháng
 • Sở hữu 3 năm bảo hành
  Sở hữu 3 năm bảo hành
XR-85X90L | BRAVIA XR | Full Array LED | 4K Ultra HD | Dolby Atmos & Dolby Vision | HDR | Smart TV (Google TV)
-10%
72.900.000 ₫81.000.000 ₫
 • Tặng gói FPT Play MAX 1 tháng
  Tặng gói FPT Play MAX 1 tháng
 • Tặng gói K+ Life HD Gắn Kết 12 tháng
  Tặng gói K+ Life HD Gắn Kết 12 tháng
 • Tặng gói Premium 1 tháng và gói Basic 12 tháng
  Tặng gói Premium 1 tháng và gói Basic 12 tháng
 • Sở hữu 3 năm bảo hành
  Sở hữu 3 năm bảo hành
XR-75X90L | BRAVIA XR | Full Array LED | 4K Ultra HD | Dolby Atmos & Dolby Vision | HDR | Smart TV (Google TV)
-16%
47.900.000 ₫57.000.000 ₫
 • Tặng gói FPT Play MAX 1 tháng
  Tặng gói FPT Play MAX 1 tháng
 • Tặng gói K+ Life HD Gắn Kết 12 tháng
  Tặng gói K+ Life HD Gắn Kết 12 tháng
 • Tặng gói Premium 1 tháng và gói Basic 12 tháng
  Tặng gói Premium 1 tháng và gói Basic 12 tháng
XR-65X90L | BRAVIA XR | Full Array LED | 4K Ultra HD | Dolby Atmos & Dolby Vision | HDR | Smart TV (Google TV)
-15%
34.900.000 ₫40.900.000 ₫
 • Tặng gói FPT Play MAX 1 tháng
  Tặng gói FPT Play MAX 1 tháng
 • Tặng gói K+ Life HD Gắn Kết 12 tháng
  Tặng gói K+ Life HD Gắn Kết 12 tháng
 • Tặng gói Premium 1 tháng và gói Basic 12 tháng
  Tặng gói Premium 1 tháng và gói Basic 12 tháng