Tận hưởng các bộ phim một cách chân thực nhất với âm thanh vòm Dolby Atmos cực đã như rạp chiếu phim tại gia với dòng loa soundbar Home Cinema của Sony.
X
Sắp xếp:
HT-A7000 | Loa thanh Dolby Atmos® 7.1.2 kênh/DTS:X®
HT-A7000 | Loa thanh Dolby Atmos® 7.1.2 kênh/DTS:X®
31.990.000 ₫
 • Giảm trực tiếp 30% dành cho SA-SW3 khi mua cùng
  Giảm trực tiếp 30% dành cho SA-SW3 khi mua cùng
 • Giảm trực tiếp 30% dành cho SA-SW5 khi mua cùng
  Giảm trực tiếp 30% dành cho SA-SW5 khi mua cùng
 • Giảm trực tiếp 30% dành cho SA-RS3S khi mua cùng
  Giảm trực tiếp 30% dành cho SA-RS3S khi mua cùng
HT-G700 | Loa thanh Dolby Atmos®/ DTS:X™ 3.1 kênh
HT-G700 | Loa thanh Dolby Atmos®/ DTS:X™ 3.1 kênh
12.990.000 ₫
 • Giảm trực tiếp 20% khi mua cùng TV Bravia từ 43" trở lên
  Giảm trực tiếp 20% khi mua cùng TV Bravia từ 43" trở lên
HT-S700RF | Hệ thống Loa thanh Home Cinema 5.1 kênh, tích hợp Bluetooth®
HT-S700RF | Hệ thống Loa thanh Home Cinema 5.1 kênh, tích hợp Bluetooth®
11.990.000 ₫
 • Giảm trực tiếp 20% khi mua cùng TV Bravia từ 43" trở lên
  Giảm trực tiếp 20% khi mua cùng TV Bravia từ 43" trở lên
HT-S500RF | Hệ thống Loa thanh Home Cinema 5.1 kênh, tích hợp Bluetooth®
HT-S500RF | Hệ thống Loa thanh Home Cinema 5.1 kênh, tích hợp Bluetooth®
8.990.000 ₫
 • Giảm trực tiếp 20% khi mua cùng TV Bravia từ 43" trở lên
  Giảm trực tiếp 20% khi mua cùng TV Bravia từ 43" trở lên
HT-S350 | Loa Soundbar 2.1 kênh, subwoofer không dây mạnh mẽ và công nghệ BLUETOOTH®
HT-S350 | Loa Soundbar 2.1 kênh, subwoofer không dây mạnh mẽ và công nghệ BLUETOOTH®
5.490.000 ₫
 • Giảm trực tiếp 20% khi mua cùng TV Bravia từ 43" trở lên
  Giảm trực tiếp 20% khi mua cùng TV Bravia từ 43" trở lên
HT-X8500 | Loa thanh Dolby Atmos® 2.1 kênh/DTS:X™, tích hợp Bluetooth®
HT-X8500 | Loa thanh Dolby Atmos® 2.1 kênh/DTS:X™, tích hợp Bluetooth®
8.990.000 ₫
 • Giảm trực tiếp 20% khi mua cùng TV Bravia từ 43" trở lên
  Giảm trực tiếp 20% khi mua cùng TV Bravia từ 43" trở lên
HT-S20R | Hệ thống loa thanh Home Cinema 5.1 kênh
HT-S20R | Hệ thống loa thanh Home Cinema 5.1 kênh
6.490.000 ₫
 • Giảm trực tiếp 20% khi mua cùng TV Bravia từ 43" trở lên
  Giảm trực tiếp 20% khi mua cùng TV Bravia từ 43" trở lên
HT-S100F | Loa thanh 2.1 kênh, tích hợp Bluetooth® | HT-S100F
HT-S100F | Loa thanh 2.1 kênh, tích hợp Bluetooth® | HT-S100F
2.990.000 ₫
 • Giảm trực tiếp 20% khi mua cùng TV Bravia từ 43" trở lên
  Giảm trực tiếp 20% khi mua cùng TV Bravia từ 43" trở lên
HT-ST5000 | Loa thanh Dolby Atmos 7.1.2 kênh, tích hợp Bluetooth® và Wi-Fi
HT-ST5000 | Loa thanh Dolby Atmos 7.1.2 kênh, tích hợp Bluetooth® và Wi-Fi
36.900.000 ₫
 • Giảm trực tiếp 20% khi mua cùng TV Bravia từ 43" trở lên
  Giảm trực tiếp 20% khi mua cùng TV Bravia từ 43" trở lên