BRAVIA TV mang đến trải nghiệm tuyệt đỉnh nhờ vào vi xử lý mạnh mẽ và khả năng kết nối mạng tốc độ cao giúp cho từng khung hình giải trí trở nên đặc sắc hơn bao giờ hết
X
Bộ lọc
Giá
Kích thước
Sắp xếp:
50X85J | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (Google TV)
-11%
50X85J | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (Google TV)
21.900.000 ₫24.600.000 ₫
 • Giảm giá đặc biệt
  Giảm giá đặc biệt
 • Gói Gia đình 12 tháng & gói VIP 03 tháng
  Gói Gia đình 12 tháng & gói VIP 03 tháng
 • Gói Premium 12 tháng
  Gói Premium 12 tháng
 • Gói Tiêu chuẩn & gói VIP 03 tháng
  Gói Tiêu chuẩn & gói VIP 03 tháng
 • Gói tiêu chuẩn 12 tháng
  Gói tiêu chuẩn 12 tháng
50X85J/50X86J | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (Google TV)
-11%
50X85J/50X86J | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (Google TV)
21.900.000 ₫24.600.000 ₫
 • Giảm giá đặc biệt
  Giảm giá đặc biệt
 • Gói Gia đình 12 tháng & gói VIP 03 tháng
  Gói Gia đình 12 tháng & gói VIP 03 tháng
 • Gói Premium 12 tháng
  Gói Premium 12 tháng
 • Gói Tiêu chuẩn & gói VIP 03 tháng
  Gói Tiêu chuẩn & gói VIP 03 tháng
 • Gói tiêu chuẩn 12 tháng
  Gói tiêu chuẩn 12 tháng
55X85J | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (Google TV)
-14%
55X85J | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (Google TV)
23.900.000 ₫27.900.000 ₫
 • Giảm giá đặc biệt
  Giảm giá đặc biệt
 • Gói Gia đình 12 tháng & gói VIP 03 tháng
  Gói Gia đình 12 tháng & gói VIP 03 tháng
 • Gói Premium 12 tháng
  Gói Premium 12 tháng
 • Gói Tiêu chuẩn & gói VIP 03 tháng
  Gói Tiêu chuẩn & gói VIP 03 tháng
 • Gói tiêu chuẩn 12 tháng
  Gói tiêu chuẩn 12 tháng
55X85J/55X86J | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (Google TV)
-18%
55X85J/55X86J | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (Google TV)
22.900.000 ₫27.900.000 ₫
 • Giảm giá đặc biệt
  Giảm giá đặc biệt
 • Gói Gia đình 12 tháng & gói VIP 03 tháng
  Gói Gia đình 12 tháng & gói VIP 03 tháng
 • Gói Premium 12 tháng
  Gói Premium 12 tháng
 • Gói Tiêu chuẩn & gói VIP 03 tháng
  Gói Tiêu chuẩn & gói VIP 03 tháng
 • Gói tiêu chuẩn 12 tháng
  Gói tiêu chuẩn 12 tháng
65X85J | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (Google TV)
-16%
65X85J | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (Google TV)
29.900.000 ₫35.400.000 ₫
 • Giảm giá đặc biệt
  Giảm giá đặc biệt
 • Sở hữu 03 năm bảo hành
  Sở hữu 03 năm bảo hành
 • Gói Gia đình 12 tháng & gói VIP 03 tháng
  Gói Gia đình 12 tháng & gói VIP 03 tháng
 • Gói Premium 12 tháng
  Gói Premium 12 tháng
 • Gói Tiêu chuẩn & gói VIP 03 tháng
  Gói Tiêu chuẩn & gói VIP 03 tháng
 • Gói tiêu chuẩn 12 tháng
  Gói tiêu chuẩn 12 tháng
65X85J/65X86J | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (Google TV)
-21%
65X85J/65X86J | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (Google TV)
27.900.000 ₫35.400.000 ₫
 • Giảm giá đặc biệt
  Giảm giá đặc biệt
 • Gói Gia đình 12 tháng & gói VIP 03 tháng
  Gói Gia đình 12 tháng & gói VIP 03 tháng
 • Gói Premium 12 tháng
  Gói Premium 12 tháng
 • Gói Tiêu chuẩn & gói VIP 03 tháng
  Gói Tiêu chuẩn & gói VIP 03 tháng
 • Gói tiêu chuẩn 12 tháng
  Gói tiêu chuẩn 12 tháng
75X86J | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (Google TV)
-22%
75X86J | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (Google TV)
42.900.000 ₫55.300.000 ₫
 • Giảm giá đặc biệt
  Giảm giá đặc biệt
 • Gói Gia đình 12 tháng & gói VIP 03 tháng
  Gói Gia đình 12 tháng & gói VIP 03 tháng
 • Gói Premium 12 tháng
  Gói Premium 12 tháng
 • Gói Tiêu chuẩn & gói VIP 03 tháng
  Gói Tiêu chuẩn & gói VIP 03 tháng
 • Gói tiêu chuẩn 12 tháng
  Gói tiêu chuẩn 12 tháng
85X86J | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (Google TV)
-16%
85X86J | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (Google TV)
64.900.000 ₫76.900.000 ₫
 • Giảm giá đặc biệt
  Giảm giá đặc biệt
 • Gói Gia đình 12 tháng & gói VIP 03 tháng
  Gói Gia đình 12 tháng & gói VIP 03 tháng
 • Gói Premium 12 tháng
  Gói Premium 12 tháng
 • Gói Tiêu chuẩn & gói VIP 03 tháng
  Gói Tiêu chuẩn & gói VIP 03 tháng
 • Gói tiêu chuẩn 12 tháng
  Gói tiêu chuẩn 12 tháng
43X85J | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (Google TV)
-10%
43X85J | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (Google TV)
18.900.000 ₫21.000.000 ₫
 • Giảm giá đặc biệt
  Giảm giá đặc biệt
 • Gói Gia đình 12 tháng & gói VIP 03 tháng
  Gói Gia đình 12 tháng & gói VIP 03 tháng
 • Gói Premium 12 tháng
  Gói Premium 12 tháng
 • Gói Tiêu chuẩn & gói VIP 03 tháng
  Gói Tiêu chuẩn & gói VIP 03 tháng
 • Gói tiêu chuẩn 12 tháng
  Gói tiêu chuẩn 12 tháng
43X86J | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (Google TV)
-10%
43X86J | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (Google TV)
18.900.000 ₫21.000.000 ₫
 • Giảm giá đặc biệt
  Giảm giá đặc biệt
 • Gói Gia đình 12 tháng & gói VIP 03 tháng
  Gói Gia đình 12 tháng & gói VIP 03 tháng
 • Gói Premium 12 tháng
  Gói Premium 12 tháng
 • Gói Tiêu chuẩn & gói VIP 03 tháng
  Gói Tiêu chuẩn & gói VIP 03 tháng
 • Gói tiêu chuẩn 12 tháng
  Gói tiêu chuẩn 12 tháng
55X80AJ | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (Google TV)
-17%
55X80AJ | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (Google TV)
20.200.000 ₫24.300.000 ₫
 • Giảm giá đặc biệt
  Giảm giá đặc biệt
 • Gói Gia đình 12 tháng & gói VIP 03 tháng
  Gói Gia đình 12 tháng & gói VIP 03 tháng
 • Gói Premium 12 tháng
  Gói Premium 12 tháng
 • Gói Tiêu chuẩn & gói VIP 03 tháng
  Gói Tiêu chuẩn & gói VIP 03 tháng
 • Gói tiêu chuẩn 12 tháng
  Gói tiêu chuẩn 12 tháng
65X80AJ | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (Google TV)
-19%
65X80AJ | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (Google TV)
25.100.000 ₫31.000.000 ₫
 • Gói Gia đình 12 tháng & gói VIP 03 tháng
  Gói Gia đình 12 tháng & gói VIP 03 tháng
 • Gói Premium 12 tháng
  Gói Premium 12 tháng
 • Gói Tiêu chuẩn & gói VIP 03 tháng
  Gói Tiêu chuẩn & gói VIP 03 tháng
 • Gói tiêu chuẩn 12 tháng
  Gói tiêu chuẩn 12 tháng