X
Sắp xếp:
48A9S | MASTER Series | OLED | 4K Ultra HD | HDR | Smart TV (TV Android)
-8%
Chỉ áp dụng đến ngày 30/04/2021
48A9S | MASTER Series | OLED | 4K Ultra HD | HDR | Smart TV (TV Android)
39.900.000 ₫43.400.000 ₫
 • Gói premium 6 tháng
  Gói premium 6 tháng
 • Gói gia đình 12 tháng
  Gói gia đình 12 tháng
 • TVTV Cab On VIP 3 tháng & gói tiêu chuẩn 12 tháng
  TVTV Cab On VIP 3 tháng & gói tiêu chuẩn 12 tháng
 • FPT Play Gói VIP 3 tháng & Gói Family 12 tháng
  FPT Play Gói VIP 3 tháng & Gói Family 12 tháng
 • GalaxyPlay Gói gia đình 12 tháng & 04 Phim theo yêu cầu
  GalaxyPlay Gói gia đình 12 tháng & 04 Phim theo yêu cầu
 • 03 năm bảo hành
  03 năm bảo hành
32W610G | LED | HD Ready | HDR | Smart TV
-7%
Chỉ áp dụng đến ngày 30/04/2021
32W610G | LED | HD Ready | HDR | Smart TV
6.590.000 ₫7.090.000 ₫
 • Gói gia đình 12 tháng
  Gói gia đình 12 tháng
 • FPT Play gói Family 12 tháng
  FPT Play gói Family 12 tháng
50W660G | LED | Full HD | HDR | Smart TV
-11%
Chỉ áp dụng đến ngày 30/04/2021
50W660G | LED | Full HD | HDR | Smart TV
11.900.000 ₫13.400.000 ₫
 • Gói gia đình 12 tháng
  Gói gia đình 12 tháng
 • GalaxyPlay Gói gia đình 12 tháng
  GalaxyPlay Gói gia đình 12 tháng
43W660G | LED | Full HD | HDR | Smart TV
-10%
Chỉ áp dụng đến ngày 30/04/2021
43W660G | LED | Full HD | HDR | Smart TV
8.400.000 ₫9.300.000 ₫
 • Gói gia đình 12 tháng
  Gói gia đình 12 tháng
 • GalaxyPlay Gói gia đình 12 tháng
  GalaxyPlay Gói gia đình 12 tháng
49W800G | LED | Full HD | HDR | Smart TV (TV Android)
-15%
Chỉ áp dụng đến ngày 30/04/2021
49W800G | LED | Full HD | HDR | Smart TV (TV Android)
11.400.000 ₫13.400.000 ₫
 • Gói premium 6 tháng
  Gói premium 6 tháng
 • Gói gia đình 12 tháng
  Gói gia đình 12 tháng
 • TVTV Cab On VIP 3 tháng & gói tiêu chuẩn 12 tháng
  TVTV Cab On VIP 3 tháng & gói tiêu chuẩn 12 tháng
 • FPT Play Gói VIP 3 tháng & Gói Family 12 tháng
  FPT Play Gói VIP 3 tháng & Gói Family 12 tháng
 • GalaxyPlay Gói gia đình 12 tháng
  GalaxyPlay Gói gia đình 12 tháng
43W800G | LED | Full HD | HDR | Smart TV (TV Android)
-17%
Chỉ áp dụng đến ngày 30/04/2021
43W800G | LED | Full HD | HDR | Smart TV (TV Android)
9.400.000 ₫11.380.000 ₫
 • Gói premium 6 tháng
  Gói premium 6 tháng
 • Gói gia đình 12 tháng
  Gói gia đình 12 tháng
 • TVTV Cab On VIP 3 tháng & gói tiêu chuẩn 12 tháng
  TVTV Cab On VIP 3 tháng & gói tiêu chuẩn 12 tháng
 • FPT Play Gói VIP 3 tháng & Gói Family 12 tháng
  FPT Play Gói VIP 3 tháng & Gói Family 12 tháng
 • GalaxyPlay Gói gia đình 12 tháng
  GalaxyPlay Gói gia đình 12 tháng
65X7000G | LED | 4K Ultra HD | HDR | Smart TV
-11%
Chỉ áp dụng đến ngày 30/04/2021
65X7000G | LED | 4K Ultra HD | HDR | Smart TV
18.900.000 ₫21.230.000 ₫
 • Gói premium 6 tháng
  Gói premium 6 tháng
 • Gói gia đình 12 tháng
  Gói gia đình 12 tháng
 • TVTV Cab On VIP 3 tháng & gói tiêu chuẩn 12 tháng
  TVTV Cab On VIP 3 tháng & gói tiêu chuẩn 12 tháng
 • FPT Play gói Family 12 tháng
  FPT Play gói Family 12 tháng
 • GalaxyPlay Gói gia đình 12 tháng
  GalaxyPlay Gói gia đình 12 tháng
55X7000G | LED | 4K Ultra HD | HDR | Smart TV
-11%
Chỉ áp dụng đến ngày 30/04/2021
55X7000G | LED | 4K Ultra HD | HDR | Smart TV
13.400.000 ₫15.110.000 ₫
 • Gói premium 6 tháng
  Gói premium 6 tháng
 • Gói gia đình 12 tháng
  Gói gia đình 12 tháng
 • TVTV Cab On VIP 3 tháng & gói tiêu chuẩn 12 tháng
  TVTV Cab On VIP 3 tháng & gói tiêu chuẩn 12 tháng
 • FPT Play gói Family 12 tháng
  FPT Play gói Family 12 tháng
 • GalaxyPlay Gói gia đình 12 tháng
  GalaxyPlay Gói gia đình 12 tháng
43X7000G | LED | 4K Ultra HD | HDR | Smart TV
-19%
Chỉ áp dụng đến ngày 30/04/2021
43X7000G | LED | 4K Ultra HD | HDR | Smart TV
9.100.000 ₫11.300.000 ₫
 • Gói premium 6 tháng
  Gói premium 6 tháng
 • Gói gia đình 12 tháng
  Gói gia đình 12 tháng
 • TVTV Cab On VIP 3 tháng & gói tiêu chuẩn 12 tháng
  TVTV Cab On VIP 3 tháng & gói tiêu chuẩn 12 tháng
 • FPT Play gói Family 12 tháng
  FPT Play gói Family 12 tháng
 • GalaxyPlay Gói gia đình 12 tháng
  GalaxyPlay Gói gia đình 12 tháng
75X8000G | LED | 4K Ultra HD | HDR | Smart TV (TV Android)
-15%
Chỉ áp dụng đến ngày 30/04/2021
75X8000G | LED | 4K Ultra HD | HDR | Smart TV (TV Android)
30.900.000 ₫36.490.000 ₫
 • Gói premium 6 tháng
  Gói premium 6 tháng
 • Gói gia đình 12 tháng
  Gói gia đình 12 tháng
 • TVTV Cab On VIP 3 tháng & gói tiêu chuẩn 12 tháng
  TVTV Cab On VIP 3 tháng & gói tiêu chuẩn 12 tháng
 • FPT Play Gói VIP 3 tháng & Gói Family 12 tháng
  FPT Play Gói VIP 3 tháng & Gói Family 12 tháng
 • GalaxyPlay Gói gia đình 12 tháng
  GalaxyPlay Gói gia đình 12 tháng
65X8000G | LED | 4K Ultra HD | HDR | Smart TV (TV Android)
-16%
Chỉ áp dụng đến ngày 30/04/2021
65X8000G | LED | 4K Ultra HD | HDR | Smart TV (TV Android)
21.400.000 ₫25.500.000 ₫
 • Gói premium 6 tháng
  Gói premium 6 tháng
 • Gói gia đình 12 tháng
  Gói gia đình 12 tháng
 • TVTV Cab On VIP 3 tháng & gói tiêu chuẩn 12 tháng
  TVTV Cab On VIP 3 tháng & gói tiêu chuẩn 12 tháng
 • FPT Play Gói VIP 3 tháng & Gói Family 12 tháng
  FPT Play Gói VIP 3 tháng & Gói Family 12 tháng
 • GalaxyPlay Gói gia đình 12 tháng
  GalaxyPlay Gói gia đình 12 tháng