X
Sắp xếp:
32W610G | LED | HD Ready | HDR | Smart TV
-7%
Chỉ áp dụng đến ngày 30/04/2021
32W610G | LED | HD Ready | HDR | Smart TV
6.590.000 ₫7.090.000 ₫
 • Gói gia đình 12 tháng
  Gói gia đình 12 tháng
 • FPT Play gói Family 12 tháng
  FPT Play gói Family 12 tháng
50W660G | LED | Full HD | HDR | Smart TV
-11%
Chỉ áp dụng đến ngày 30/04/2021
50W660G | LED | Full HD | HDR | Smart TV
11.900.000 ₫13.400.000 ₫
 • Gói gia đình 12 tháng
  Gói gia đình 12 tháng
 • GalaxyPlay Gói gia đình 12 tháng
  GalaxyPlay Gói gia đình 12 tháng
43W660G | LED | Full HD | HDR | Smart TV
-10%
Chỉ áp dụng đến ngày 30/04/2021
43W660G | LED | Full HD | HDR | Smart TV
8.400.000 ₫9.300.000 ₫
 • Gói gia đình 12 tháng
  Gói gia đình 12 tháng
 • GalaxyPlay Gói gia đình 12 tháng
  GalaxyPlay Gói gia đình 12 tháng
32W600D | LED | HD Ready/Full HD | Smart TV
-8%
Chỉ áp dụng đến ngày 30/04/2021
32W600D | LED | HD Ready/Full HD | Smart TV
6.090.000 ₫6.600.000 ₫
 • Gói gia đình 12 tháng
  Gói gia đình 12 tháng
 • GalaxyPlay Gói gia đình 12 tháng
  GalaxyPlay Gói gia đình 12 tháng
40W650D | LED | HD Ready/Full HD | Smart TV
-16%
Chỉ áp dụng đến ngày 30/04/2021
40W650D | LED | HD Ready/Full HD | Smart TV
6.990.000 ₫8.290.000 ₫
 • Gói gia đình 12 tháng
  Gói gia đình 12 tháng
 • Gói gia đình 12 tháng
  Gói gia đình 12 tháng
50W660F | LED | Full HD | HDR | Smart TV
-12%
Chỉ áp dụng đến ngày 30/04/2021
50W660F | LED | Full HD | HDR | Smart TV
8.900.000 ₫10.150.000 ₫
 • Gói gia đình 12 tháng
  Gói gia đình 12 tháng
 • GalaxyPlay Gói gia đình 12 tháng
  GalaxyPlay Gói gia đình 12 tháng