X
FDR-AX700 | Máy quay 4K HDR
FDR-AX700 | Máy quay 4K HDR
FDR-AX700 | Máy quay 4K HDR
FDR-AX700 | Máy quay 4K HDR
FDR-AX700 | Máy quay 4K HDR
FDR-AX700 | Máy quay 4K HDR
FDR-AX700 | Máy quay 4K HDR
FDR-AX700 | Máy quay 4K HDR
FDR-AX700 | Máy quay 4K HDR
FDR-AX700 | Máy quay 4K HDR
FDR-AX700 | Máy quay 4K HDR
FDR-AX700 | Máy quay 4K HDR
FDR-AX700 | Máy quay 4K HDR
FDR-AX700 | Máy quay 4K HDR
FDR-AX700 | Máy quay 4K HDR
FDR-AX700 | Máy quay 4K HDR
FDR-AX700 | Máy quay 4K HDR
FDR-AX700 | Máy quay 4K HDR

FDR-AX700 | Máy quay 4K HDR

Model: FDR-AX700

44.990.000 ₫

Thông tin sản phẩm

Ghi lại cuộc sống như chính mắt bạn nhìn thấy với hình ảnh 4K HDR (HLG) chân thực. Hiệu suất vượt trội của Lấy nét tự động Fast Hybrid đảm bảo rằng kết quả lấy nét tự động và theo dõi lấy nét tự động sẽ đặc biệt chính xác, nhạy và đáng tin cậy. Bạn sẽ có nhiều cơ hội hơn để chụp được những bức ảnh tuyệt vời về các hành động chớp nhoáng và máy quay Handycam này sẽ thỏa mãn mọi mục đích ghi hình của bạn.