X
BDV-N9200 | Hệ thống Blu-ray Home Cinema có Bluetooth®
BDV-N9200 | Hệ thống Blu-ray Home Cinema có Bluetooth®

BDV-N9200 | Hệ thống Blu-ray Home Cinema có Bluetooth®

Model: BDV-N9200

18.990.000 ₫

Thông tin sản phẩm

Hệ thống Home Cinema 5.1ch với Âm thanh độ phân giải cao

Cửa hàng