X
Sắp xếp:
48A9S | MASTER Series | OLED | 4K Ultra HD | HDR | Smart TV (TV Android)
-20%
Áp dụng đến 31/07/2022
48A9S | MASTER Series | OLED | 4K Ultra HD | HDR | Smart TV (TV Android)
34.900.000 ₫43.400.000 ₫
 • Sở hữu 03 năm bảo hành
  Sở hữu 03 năm bảo hành
 • Gói Gia đình 12 tháng & gói VIP 03 tháng
  Gói Gia đình 12 tháng & gói VIP 03 tháng
 • Gói Premium 12 tháng
  Gói Premium 12 tháng
 • Gói Tiêu chuẩn & gói VIP 03 tháng
  Gói Tiêu chuẩn & gói VIP 03 tháng
 • Gói tiêu chuẩn 12 tháng
  Gói tiêu chuẩn 12 tháng
65A8H | OLED | 4K Ultra HD | HDR | Smart TV (TV Android)
-20%
Áp dụng đến 31/07/2022
65A8H | OLED | 4K Ultra HD | HDR | Smart TV (TV Android)
59.900.000 ₫74.990.000 ₫
 • Sở hữu 03 năm bảo hành
  Sở hữu 03 năm bảo hành
 • Gói Gia đình 12 tháng & gói VIP 03 tháng
  Gói Gia đình 12 tháng & gói VIP 03 tháng
 • Gói Premium 12 tháng
  Gói Premium 12 tháng
 • Gói Tiêu chuẩn & gói VIP 03 tháng
  Gói Tiêu chuẩn & gói VIP 03 tháng
 • Gói tiêu chuẩn 12 tháng
  Gói tiêu chuẩn 12 tháng
55A8H | OLED | 4K Ultra HD | HDR | Smart TV (TV Android)
-24%
Áp dụng đến 31/07/2022
55A8H | OLED | 4K Ultra HD | HDR | Smart TV (TV Android)
40.900.000 ₫53.500.000 ₫
 • Sở hữu 03 năm bảo hành
  Sở hữu 03 năm bảo hành
 • Gói Gia đình 12 tháng & gói VIP 03 tháng
  Gói Gia đình 12 tháng & gói VIP 03 tháng
 • Gói Premium 12 tháng
  Gói Premium 12 tháng
 • Gói Tiêu chuẩn & gói VIP 03 tháng
  Gói Tiêu chuẩn & gói VIP 03 tháng
 • Gói tiêu chuẩn 12 tháng
  Gói tiêu chuẩn 12 tháng
50X75A | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (TV Android)
-19%
Áp dụng đến 31/07/2022
50X75A | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (TV Android)
14.900.000 ₫18.500.000 ₫
 • Gói Gia đình 12 tháng & gói VIP 03 tháng
  Gói Gia đình 12 tháng & gói VIP 03 tháng
 • Gói Premium 12 tháng
  Gói Premium 12 tháng
 • Gói Tiêu chuẩn & gói VIP 03 tháng
  Gói Tiêu chuẩn & gói VIP 03 tháng
 • Gói tiêu chuẩn 12 tháng
  Gói tiêu chuẩn 12 tháng
43X75A | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (TV Android)
-18%
Áp dụng đến 31/07/2022
43X75A | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (TV Android)
12.900.000 ₫15.700.000 ₫
 • Gói Gia đình 12 tháng & gói VIP 03 tháng
  Gói Gia đình 12 tháng & gói VIP 03 tháng
 • Gói Premium 12 tháng
  Gói Premium 12 tháng
 • Gói Tiêu chuẩn & gói VIP 03 tháng
  Gói Tiêu chuẩn & gói VIP 03 tháng
 • Gói tiêu chuẩn 12 tháng
  Gói tiêu chuẩn 12 tháng
43X75 | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (TV Android)
-18%
Áp dụng đến 31/07/2022
43X75 | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (TV Android)
12.900.000 ₫15.700.000 ₫
 • Gói Gia đình 12 tháng & gói VIP 03 tháng
  Gói Gia đình 12 tháng & gói VIP 03 tháng
 • Gói Premium 12 tháng
  Gói Premium 12 tháng
 • Gói Tiêu chuẩn & gói VIP 03 tháng
  Gói Tiêu chuẩn & gói VIP 03 tháng
 • Gói tiêu chuẩn 12 tháng
  Gói tiêu chuẩn 12 tháng
KD-50X75 | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (TV Android)
-19%
Áp dụng đến 31/07/2022
KD-50X75 | 4K Ultra HD | Dải tần nhạy sáng cao (HDR) | Smart TV (TV Android)
14.900.000 ₫18.500.000 ₫
 • Gói Gia đình 12 tháng & gói VIP 03 tháng
  Gói Gia đình 12 tháng & gói VIP 03 tháng
 • Giảm giá đặc biệt
  Giảm giá đặc biệt
 • Gói Tiêu chuẩn & gói VIP 03 tháng
  Gói Tiêu chuẩn & gói VIP 03 tháng
 • Gói tiêu chuẩn 12 tháng
  Gói tiêu chuẩn 12 tháng