X
Sắp xếp:
HT-A9 | Hệ thống rạp hát tại nhà 360 Spatial Sound Mapping Dolby Atmos®/DTS:X®
HT-A9 | Hệ thống rạp hát tại nhà 360 Spatial Sound Mapping Dolby Atmos®/DTS:X®
48.490.000 ₫
 • Giảm trực tiếp 30% dành cho loa vệ tinh SA-SW3 khi mua cùng
  Giảm trực tiếp 30% dành cho loa vệ tinh SA-SW3 khi mua cùng
 • Giảm trực tiếp 30% dành cho loa vệ tinh SA-SW5 khi mua cùng
  Giảm trực tiếp 30% dành cho loa vệ tinh SA-SW5 khi mua cùng
HT-A7000 | Loa thanh Dolby Atmos® 7.1.2 kênh/DTS:X®
HT-A7000 | Loa thanh Dolby Atmos® 7.1.2 kênh/DTS:X®
31.990.000 ₫
 • Giảm trực tiếp 30% dành cho loa vệ tinh SA-SR3S khi mua cùng
  Giảm trực tiếp 30% dành cho loa vệ tinh SA-SR3S khi mua cùng
 • Giảm trực tiếp 30% dành cho loa vệ tinh SA-SW3 khi mua cùng
  Giảm trực tiếp 30% dành cho loa vệ tinh SA-SW3 khi mua cùng
 • Giảm trực tiếp 30% dành cho loa vệ tinh SA-SW5 khi mua cùng
  Giảm trực tiếp 30% dành cho loa vệ tinh SA-SW5 khi mua cùng
HT-G700 | Loa thanh Dolby Atmos®/ DTS:X™ 3.1 kênh
-20%
Giảm giá trực tiếp 20% (giá khuyến mãi: 10.392.000 VNĐ) không áp dụng đồng thời các khuyến mãi khác. Áp dụng đến 06/02/2022
HT-G700 | Loa thanh Dolby Atmos®/ DTS:X™ 3.1 kênh
10.392.000 ₫12.990.000 ₫
 • Giảm trực tiếp 30% khi mua cùng TV Bravia từ 43" trở lên
  Giảm trực tiếp 30% khi mua cùng TV Bravia từ 43" trở lên
 • Giảm trực tiếp 46% khi mua cùng TV;KD-85X9000H, XR-75X90J, KD-65X9500H, BRAVA XR OLED (A90J, A80J), BRAVIA OLED (A8H, A8G, 55A9G, 55A8G, 48A9S)
  Giảm trực tiếp 46% khi mua cùng TV;KD-85X9000H, XR-75X90J, KD-65X9500H, BRAVA XR OLED (A90J, A80J), BRAVIA OLED (A8H, A8G, 55A9G, 55A8G, 48A9S)
HT-S700RF | Hệ thống Loa thanh Home Cinema 5.1 kênh, tích hợp Bluetooth®
Áp dụng đến 06/02/2022
HT-S700RF | Hệ thống Loa thanh Home Cinema 5.1 kênh, tích hợp Bluetooth®
11.990.000 ₫
 • Giảm trực tiếp 30% khi mua cùng TV Bravia từ 43" trở lên
  Giảm trực tiếp 30% khi mua cùng TV Bravia từ 43" trở lên
HT-S500RF | Hệ thống Loa thanh Home Cinema 5.1 kênh, tích hợp Bluetooth®
Áp dụng đến 06/02/2022
HT-S500RF | Hệ thống Loa thanh Home Cinema 5.1 kênh, tích hợp Bluetooth®
8.990.000 ₫
 • Giảm trực tiếp 30% khi mua cùng TV Bravia từ 43" trở lên
  Giảm trực tiếp 30% khi mua cùng TV Bravia từ 43" trở lên
HT-X8500 | Loa thanh Dolby Atmos® 2.1 kênh/DTS:X™, tích hợp Bluetooth®
Áp dụng đến 06/02/2022
HT-X8500 | Loa thanh Dolby Atmos® 2.1 kênh/DTS:X™, tích hợp Bluetooth®
8.990.000 ₫
 • Giảm trực tiếp 30% khi mua cùng TV Bravia từ 43" trở lên
  Giảm trực tiếp 30% khi mua cùng TV Bravia từ 43" trở lên
HT-S20R | Hệ thống loa thanh Home Cinema 5.1 kênh
Áp dụng đến 06/02/2022
HT-S20R | Hệ thống loa thanh Home Cinema 5.1 kênh
6.490.000 ₫
 • Giảm trực tiếp 30% khi mua cùng TV Bravia từ 43" trở lên
  Giảm trực tiếp 30% khi mua cùng TV Bravia từ 43" trở lên
HT-S100F | Loa thanh 2.1 kênh, tích hợp Bluetooth® | HT-S100F
Áp dụng đến 06/02/2022
HT-S100F | Loa thanh 2.1 kênh, tích hợp Bluetooth® | HT-S100F
2.990.000 ₫
 • Giảm trực tiếp 30% khi mua cùng TV Bravia từ 43" trở lên
  Giảm trực tiếp 30% khi mua cùng TV Bravia từ 43" trở lên
HT-ST5000 | Loa thanh Dolby Atmos 7.1.2 kênh, tích hợp Bluetooth® và Wi-Fi
Áp dụng đến 06/02/2022
HT-ST5000 | Loa thanh Dolby Atmos 7.1.2 kênh, tích hợp Bluetooth® và Wi-Fi
36.900.000 ₫
 • Giảm trực tiếp 30% khi mua cùng TV Bravia từ 43" trở lên
  Giảm trực tiếp 30% khi mua cùng TV Bravia từ 43" trở lên